Беш аз 150 китоби нави ноширони кишвар чун нусхаҳои ҳатмӣ вориди Китобхонаи миллӣ шуд

Дар моҳи октябри соли равон зиёда аз 150  адад  китобҳо чун нусхаҳои ҳатмӣ ба шуъбаи такмили адабиёти Китобхонаи миллӣ ворид гардиданд. Ин китобҳо аз интишороти “Душанбе” ,  ”Матбуот”, “Эр- граф”, “Адиб” ва “Маориф” ворид дастрас гардиданд.

Акнун хонандагон имкон доранд дар ҳама толорҳои хониши Китобхонаи миллӣ китобҳои зеринро суроғ кунанд:

  • Иброҳимов С.И . Масоили ҳуқуқи давлатӣ дар бунёди Тоҷикистони муосир академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Душанбе “Маориф”- 2018.  
  • Усмонов И.К. “Тоҷикнома”, ҷилди 2,  Душанбе   “Матбуот» -2018.
  • Таджиддин Мардон. Слово об Абуали Ибн Сина иследования и переводы. Душанбе – 2018.    
  • Шокиров Т.С.  “Забон – рукни давлат” Хуҷанд – 2018.
  • Мирзо Муллоаҳмад.  “Донишномаи  Рўдакӣ”,  ҷилди  3. Душанбе, “Дониш”, 2018.  
  • Рю Мураками “Ҷанг дар он сўи баҳр оғоз меёбад”. Тарҷумаи Абдуғафор Қурбонов аз забони русӣ.  Роман. Душанбе “Эр- граф”- 2018.  
  • Дилмурод Ҳомидов . Шевашиносӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе -2016.  
  • Фароғат Азиз , Саъдулло Карим. Мухтасари мероси маънавии Тоҷикон . Душанбе, “Адиб”- 2016.
  • Усмонов И.К. “Таджикнаме”,  том 3. Душанбе, “Матбуот”- 2018.  
  • Аскарали Раджабов.  “Очерки истории и теории искусств Таджикского  народа” . Академия наука республики Таджикистан Душанбе -2018.

   Маврид ба ёдоварист, ки зарфи нӯҳ моҳи соли равон ба Шуъбаи такмили адабиёт1012 нусха ҳатмӣ (643 номгуӣ),706 – нусха аз сарчашмаҳои гуногун, 208 автореферат ва 152рисолаи илмӣ қабул шудааст.

Моҳира Муродова
Расмҳои Хусрави Милод