Ёди ёздаҳ адиби маъруф

Дастуре, ки ҳоло мехоҳем муаррифӣ кунем, қисми сеюм аз силсилаи “Адибони Ҷумҳурии Тоҷикистон” аст ва мураттибонаш онро  “тавсияҳои методию библиграфӣ барои китобдорон” номидаанд.
Ин китоб тоза рӯйи чоп омадааст ва аз зиндагинома ва осор адибони шинохтаи кишвар - Абул­қосим Лоҳутӣ, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Мирсаид Мир­ша­кар, Боқӣ Раҳимзода, Мўъмин Қаноат, Меҳ­мон Бахтӣ, Каро­ма­тулло Мирзоев,Мирзо Турсунзод, Сотим Улуғзода, Лоиқ Шералӣ  ҳикоят мекунад.

Илова бар он ки тарҷумаи ҳоли онҳоро оваранд, муаллифон талош кардаанд ада­би­ёти дар бораашон чопшуда, рӯйхати комили мақолаҳо ва таҳлилҳо дар атрофи осори гаронмояи онҳо, ки дар рӯзномаву маҷаллаҳо интишор шудаанд, китобҳои нақдӣ ва тарҳи суҳбатҳо ва сенариёи баъзе маҳфилҳои адабӣ дар бораи удаборо низ ҷо диҳанд. 

Мураттибони китоб Г а д о б е к  М а ҳ м у д о в, Ҷ а м и л  В а л и е в ва С а л и м а Ра ҷ а б о в а ба ин назаранд, ки “ маводи дар дастур пешниҳодшуда барои омўзгорону му­ҳақ­қи­қон, кор­ман­дони соҳаи фарҳангу ҳунар ва васоити ахбори умум низ суд­манд мебошанд”.
Дарёфти Китоб: Адибони Ҷумҳурии Тоҷикистон