Дастури навини хизматрасонии библиографӣ барои китобхонаҳо

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қи­ма­ти хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифодаи тех­никаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле му­ҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муш­тариён ба ахбори лозим дар муддати кўтоҳ даст ёбанд.
Таби­ист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоърасонӣ аз ин ра­ванд наметавонад дар канор бошад ва он ҳадафу самтҳои фаъо­лия­ташро бо талаботи ҷомеаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гуза­риш аз шеваҳои анъанавии иттилоърасонӣ ба усулҳои муосири ав­то­­матикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алал­ху­сус, баробари шаклҳои анъанавӣ хизматрасонии маълумот­диҳии  библио­графӣ арзи вуҷуд кардани равандҳои инноватсионӣ тағйироти куллӣ дар самти хидматрасонӣ ба хонанда во­рид на­муд. Пешрафти босуръати технологияи муосир - алоқаи мо­би­лӣ, те­ле­коммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоърасонӣ низ гардиданд.
Дастури методӣ, ки бо номи “Хизматрасонии бибилографӣ дар китобхонаҳо дар шароити  ҷаҳоншавии   иттилоот” ахиран интишор ёфт, атрофи ҳамин масъалаҳо баҳс мекунад.
Ин дастур аз ҷониби Абдуҷамил Валиев омода шудааст ва барои китобдорон ва ҳамаи касоне, ки ба китобу китобхона сарукор доранд, хизмат хоҳад кард.