Нашъамандӣ - вабои аср

Китобхонаи миллии Тоҷикистон чун маъхази бузурги китоб дар мавзуъи нашъаву нашъамандӣ низ матолиби зиёдеро нигоҳ медорад ва мутолиаи онҳо барои ҳам муътодон ва ҳам барои касоне, ки мехоҳанд дар ин бора маълумоте дошта бошанд, муфид аст

Дар давоми солҳои охир нашъамандӣ ва майзадагӣ ба саломатии мардуми сайёра, аз ҷумла аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдиди ҷиддӣ пеш оварда, дар самти пешравии фарҳангии ҷамъият монеа эҷод намуда истодааст. Чораҳои андешидашуда оид ба дастур, таҳлил ва баҳодиҳии вазъ, аз ҷумла бартараф намудани ин падидаи номатлуб ба такмил ва таҷдид ниёз доранд. Дар айни замон зарурати омўзиши илман асосноки вазъ, гузаронидани таҳқиқоти иҷтимоӣ дар байни аҳолӣ барои муайян намудани сабабҳои паҳншавии ин зуҳурот ва андешидани чораҳои мушаххас ба миён омадааст.
Нашъамандӣ чун як бемории ғайриоддӣ ба тамоми узвҳои инсони истеъмолкунандаи маводи нашъаовар, аз қабили асаб, гурда, дил ва дигар узвҳои дарунӣ таъсир карда, беморро маҷруҳ мегардонад.
Имрўзҳо касоне, ки ба ин кор даст мезананд, ниҳоят зиёданд. Онҳо шояд бо сабабҳои дур гаштан аз ғаму дард, нуқсону камбудиҳои ҳаёт ё бо сабаби ёр шудани беморӣ, шояд аз нодонӣ аз оқибатҳои он ё бо сабаби айшу роҳат ба ин амали номатлуб даст мезананд. Имрўзҳо душвор нест дарёфт кардани нафароне, ки бе тарсу ҳарос даст ба куштору дуздӣ мезананду хиёнат ба номусу ҷоҳилиҳо мекунанд. Албатта, ин гуна шахсон бевосита истеъмолкунандагони ин маводи зарароваранд, ки заррае аз кору кирдори кардаашон огаҳие надоранд, зеро он беҳушу ёдашон мегардонад.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон чун маъхази бузурги китоб дар мавзуъи нашъаву нашъамандӣ низ матолиби зиёдеро нигоҳ медорад ва мутолиаи онҳо барои ҳам муътодон ва ҳам барои касоне, ки мехоҳанд дар ин бора маълумоте дошта бошанд, муфид аст.
Дар зер библиографияи матолиби нашъаву нашъамандиро меорем, то ниёхзмандон аз он баҳравар шаванд: 

Адабиёт бо забони тоҷикӣ

Ғуломов, М. Ғ. Муборизаи зидди нашъамандӣ ва заҳрмандӣ [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 128 с.

Ғуломов, М. Ғ. Нашъамандӣ ва оқибатҳои он [Матн]. – Душанбе: Сино, 1992 . – 35 с.

Абдулазизи, М., Муҳаммади, Ф. Таълимоти ислом алайҳи нашъа­мандӣ [Матн]. –Душанбе: Вергул , 1999 . – 20 с.

Нашъамандӣ душмани ҷомеаи солим [Матн]: Маводи методӣ библио­графӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2001. – 30 с.

Эй нашъа балои ҷон шудастӣ [Матн]: Баргузидаи нигоштаҳои адибони тоҷик . – Душанбе: Адиб, 2001. – 95 с.

Шамсиддин, С. Анҷумани шаҳрвандӣ: Марги сафед [Матн]. – Душанбе , 2001. – 14 с.

Бобоҷони, Ш. Нашъамандӣ: Чӣ бояд кард [Матн]. – Душанбе: Нодир, 2002. –  80 с.

Пулатов, П. Пешгирии нашъамандӣ [Матн]: Дастур барои муал­лимони омўзишгоҳҳои касбиютехникӣ. –Душанбе, 2005. – 85 с.

Пулатов, П. Пешгирии нашъамандӣ [Матн]: Китоби дарсӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ. – Ду­шан­бе : Мега-Басим, 2006. – 114с.

Тоҷинисои, А. Зан, ҷомеа ва нашъамандӣ [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 62 с.

Бо забони русӣ

Гуреки, С. В. Внимание родители: Наркомания [Текст]. – М.: Профиздат, 1989. – 128 с.

Блике, О. Заместительная терапия героиновой наркомании [Текст]. – М., 1995. – 178 с.

Виникова, М.А. Постабстинентние состояния при героиновой наркомании [Текст]. – М., 1999. – 243 с.

Иванец, Н.Н. Винникова, М.А. Героиновая наркомания [Текст]. – М., 2000. –121 с.

Назаралиева, Ж. Избавь и прости [Текст]: Записки врача – нарколога о встречах с полиций, наркоделцами, больными, медиками, политиками на пяти континента. – Москва - Санкт-Петербург: Медицин–скаяпресса, 2001. – 494 с.

Зоиров, Д.М. Противодействия  незаконному образу наркотичес–ких средств и психотропных веществ в  Республике Таджикистана [Текст]: Монография МВД РТ. – Душанбе: Ирфон, 2005 – 182с.

Матуботи даврӣ бо забони тоҷикӣ

Раҳмонов, Э. Ш. Пойдории давлат аз муборизаи қатъи ва ошти­нопазир, аллайҳи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор вобаста аст [Матн]: Суханронии ПрезидентиҶумҳурии Тоҷикистон дар конф­ронси байналхалқии илмӣ бахшида ба муборизаи бар зидди маводи нашъадор // Ҷумҳурият. – 1999. – 2 январ.

Раҳмонов, Э. Ш. Пойдории давлат аз муборизаи қатъӣ ва оштинопазир алайҳи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор вобаста аст [Матн]: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар конференсияи байналхалқии илмӣ бахшида ба мубориза бар зидди маводи нашъадор // Ҷумҳурият. – 1999 – 21 январ; Садои мардум. – 1999. – 22 январ.

Раҳмонов, Э.Ш. Соли 1999 – соли муборизаи зидди ҷинояткорӣ. [Матн]: Суханронии Призиденти Ҷумурии Тоҷикистон Э. Ш. Раҳмонов дар машварати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, 9 феврали  соли  1999 // Ҷумҳурият. – 1999. – 13 феврал.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи таъсис додани агентии назорати  маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум . – 1999. – 5 июн; Ҷумҳурият. – 1999. – 5 июн.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи тасдиқи низомнома ва сохтори агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум. – 1999. – 29 июл.

Супориши ҷиддии Президенти ҷумҳурӣ [Матн]: Оиди мубориза бар зидди маводи нашъадор дар Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 1999. – 9 январ.

Барои тақвияти мубориза ба муқобили қочоқи нашъа [Матн]: Аз конфронси илмӣ байналхалқӣ бахшида ба муқобили нашъамандӣ// Ҷумҳурият. – 1999. – 21 январ.

Барномаи муассисаи назорати нашъаи СММ [Матн] // Ҷумҳурият. – 1999. – 26 январ.

Қочоқчиёни мансабдор [Матн] // Ҷумҳурият. – 1999. – 26 январ.

Раҳмонов, А. Нашъамандӣ - вабои аср [Матн]: Мусоҳиба бо муовини сардори раёсати мубориза бар зидди нашъамандӣ// Ҷумҳурият. – 1999. – 3 март.

Назаров, Р. Вабои асрро ҳамагон рафъ созем [Матн]: Мусоҳиба бо раиси комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати маводи нашъаовар Р. Назаров // Садои мардум.– 1999.– 26 феврал.

Умари Шерхон. Нашъамандӣ – вабои аср [Матн] // Ҷумҳурият – 1999. – 17 март.

Гадоев, М. Нашъамандӣ – худкушист [Матн] // Ҷумҳурият. – 1999. – 17 март.

Шарифзода, З.Ҳазар аз худкушӣ кун, эй бародар[Матн]: Ҷавонон ва нашъамандӣ дар Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 1999. – 31 март.

Мирзоев, М. Вақте ки мукаммал нест… [Матн] // Тоҷикистон. – 1999.  – 29 апрел.

Юсуфӣ, Ҳ. Марги сафед [Матн]: Оид ба нашъамандии ҷавонон// Садои мардум. – 1999. – 13 май.

Қурбонов, Ҳ. Нашъамандӣ худкушист [Матн]: Андешаҳои про­ку­ро­ри Тоҷикистон оид ба назорати риояи қонунҳо дар муассисаи истилоҳоти меҳнатӣ Мақсуд Гадоев дар атрофии доғи рўз // Ҷумҳурият. – 1999. – 17 март.

Аҳтамзод, Ш. Инсон аз дуо баҳра мегирад: Ё чаро занҳо ба нашъамандӣ даст задаанд [Матн] //Адабиётвасанъат. – 1999. – 8апрел.

Назаров, Р. Вабои асрро ҳамагон рафъ созем [Матн]:Мусоҳибаи раиси комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди назорати маводи нашъовар Р. Назаров// Садои мардум. – 1999. – 26 феврал.

Барои тақвияти мубориза ба муқобили қочоқи нашъа [Матн]: Аз конфроси илмӣ - байналхалқӣ бахшида ба муқобили нашъамандӣ // Ҷум­ҳурият. – 1999. – 21 январ.

Муҳаммади, Ф. Муходдирот ҳукм ва истеъмол [Матн] // Тоҷикис­тон. – 1999. – 12 фаврал.

Шарофов, С. Нашъамандӣ ба манкуртӣ мебарад [Матн]: Мусоҳиба бо Прокурори генералии ҷумҳурӣ, профессор С. Шарофов баъди мутолиаи китоби ў, «Нашъамандӣ. Муаммои асри XXI» //Садои мардум. – 2000. – 14 апрел.

Ализода, Х. Дарди асрҳо [Матн]: Нашъамандии ҷавонон ва роҳҳои ҳалли он // Садои мардум. – 2000. – 13 май.

Шафиъ, Б. Нашъамандӣ. Таҷдиди назар мебояд [Матн]:Хадамоти наркологӣдар чӣ ҳол аст// Садои мардум. – 2000. – 15 июн.

Ҳаким, Ғ. Марги сафед, ё ин ки ҳарисӣ ўро дучори марг кард [Матн] // Тоҷикистон. – 2001– 1декабр.

Саидов, С. Сарҳадбонон алайҳи маводи нашъадор [Матн] // Ҷум­ҳу­рият. – 2001. – 22 декабр.

Абдуллоев, М. Марги сафедро, ки меорад [Матн]: Мусоҳиба бо полковник Меъроҷ Абдуллоев оиди нашъамандӣ //Ҷумҳурият. – 2001. – 25 январ.

Шариф, М., Мусоев, А. Тамоюли даҳшатоварро ҳамагон пешгирӣ намоем [Матн]: Оиди маводи нашъадор // Садои мардум. – 2001. – 17 феврал.

Роҳҳои пешгирии нашъаандӣ [Матн] // Омўзгор – 2001. – 28 феврал.

Даминова, Д. Мо набояд аз тоҷик будани худ шарм кунем [Матн]: Мусоҳиба бо муаллифи барномаи телевизионии «Инсон ва қонун» оиди нашъамандӣ // Ҷавонони Тоҷикистон . – 2001. – 15 феврал.

Раҷабов, Ш. Нашъа на танҳо ҷиноят, балки таҳдид ба ақлу тафаккур низ ҳаст [Матн] // Паёми андоз . – 2001. – 16 март.

Гиёев, С. Нашъамандӣ - аз вабо даҳшатноктар [Матн] // Паёми андоз. – 2001. – 1 март.

Ёдгорӣ, Н. Эҳтиёт марги сафед [Матн]: Гераин аз куҷо меояд ва чӣ гуна метавонем пеши роҳи онро гирифт // Ҷумҳурият. – 2001. – 15 май.

Мақсуди Ошно. Фиреби рўи сафедашро нахўред [Матн]: Пешгирии нашъамандон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2001. – 1март.

Магкоев, В., Шафиъ, Б. Нашъмандӣ дар оинаи расмӣ [Матн:] Пешгирии ҷавонон аз истифодаи маводи нашъамандӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2001. – 1март.

Кўҳистонӣ, С. Террори марги сафед  ё аждаҳо чанд пой дорад? [Матн]: Мубориза зидди нашъамандӣ // Садои мардум. – 2001. – 1 март.

Сабзов, Ш. Нашъаҷаллобӣ аз бекорӣ нест [Матн]: Мубориза бар зидди нашъамандӣ // Ҷумҳурият. – 2001. – 28 апрел.

Тошбек, М. Долларҳои ашкбор [Матн]: Оид ба нашъамандӣ // Ҳам­роз. – 2001. – 18 май; 25 май.

Шарифзода, З. Ҳазар аз нашъаманд. - Эй навҷавонон [Матн]: Муборизааллайҳинашъамандӣ // Ҷумҳурият. – 2001. –5 апрел.

Мубориз, Г. Ҳамдардӣ [Матн]: Шеър ба нашъамандон // Адабиёт ва санъат. – 2002. – 8 март.

Олимов, А. Ҳамкорӣ натиҷаи дилкаш медиҳад [Матн]: Мусоҳиба бо генерал майори адлия Олимов Амур оиди нашъамандӣ // Садои мардум. – 2002. – 8 июн.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағийрот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсарҳо // Садои мардум. – 2002. – 16 май.

Буриев, Н. Нашъамандӣ вабои аср аст [Матн] // Ҷумҳурият. – 2003. –19 апрел.

Дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ҷиддуҷаҳдиякҷоялозим [Матн] // Садои мардум. – 2003. – 30 август.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи ёрии наркологӣ// Садои мардум – 2003. – 13декабр.

Салимов, М. Соли нав барои нашъаҷалобон бебарор аст [Матн]: Мусоҳиба бо сардори шуъбаи мубориза алайхи гардиши ғайри қонунии маводи муходири РКД Вилояти Хатлон подполковники милисия Зафар Сайфуллоев // Тоҷикистон. – 2004. –5 феврал.

Абдулло, М. Этилофи зидди нашъамандӣ зарурати таърихист [Матн]: Андешаҳои сардори раёсати Агентии назорати маводи нашъаовари назди Презиндети Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Ш. Мирзоалиев // Садои мардум. – 2004. – 29 май.

Бобоев, А. Ҳариси онҳоро ба курсии ҷиноят нишонд [Матн]: Мубориза алайҳи вабои аср // Садои мардум. – 2005. – 1 октябр.

Мирзовалиёев, Ш. Мубориза алайҳи нашъамандӣ ба нафъи амнияти ҷомеа аст [Матн] // Ҷумҳурият. – 2005. – 20декабр.

Назаров, Р. Мубориза бо муходирот бардавом аст [Матн]: Мусоҳибаи директори Агенти назорати маводи нашъамандӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Назаров оиди мубориза бар зидди нашъамандӣ// Ҷумҳурият. – 2006. – 1 июн.

Шафиев, Б. Тоҷикистон дар мубориза бар муқобили маводи нашъамндӣ устувор аст [Матн] // Ҷумҳурият. – 2006. – 24 январ.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» [Матн]// Ҷумҳурият. – 2006. – 6 май.

Нутқи Президенти Ҷумурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси байналмилалӣ оид ба муборизаи зидди маводи нашъаовар, 15 май соли 2006 [Матн] // Ҷумҳурият. – 2006. – 18 май.

Назаров, Р. Муборизаи ҷаҳонӣ бо маводи нашъовар ва нақши Президенти Тоҷикистон дар он [Матн] // Ҷумҳурият. – 2006. – 23 декабр.

26 июн - рўзи ҷаҳони мубориза бо маводи нашъаовар: Пешгири муҳимтар аз табобат аст [Матн]: Суҳбат бо директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал - лейтенанти милисия Рустам Назаров // ҶавонониТоҷикистон. – 2007. – 20 июн.

Назаров, Р. Коҳиши сафи гирифторони нашъамандӣ имконпазир аст [Матн]: Андешаҳои Рустам Назаров директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҷум–ҳурият. – 2007. – 26 июн.

Азаматов, В. Мубориза алайҳи паҳншудани маводи нашъаовар кори дастаҷамъист [Матн]: Мусоҳиб рўзноманигор З. Шарифзода бо муовини аввали директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 2008. – 31 май.

Одинаев, Ҷ. Нашъамандӣ нишони марг аст [Матн]: Оиди гириф­тори бемории нашъамандӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2008. – 21 август.

Толиб, Ҷ. Ку нашъабару нашъахару нашъафурўш [Матн]: Мубо­риза бар зидди нашъамандӣ // Тоҷикистон. – 2008. – 18 сентябр.

Ҳотами, Ҳ. Нашъамандӣ: Роҳҳои пешгирии он кадом аст [Матн]// Тоҷикистон. – 2008. – 4 декабр.

26 июн – Рўзи ҷаҳонии мубориза бо маводи нашъаовар: Нашъамандӣ мушкилот ё фоҷиа [Матн]: Чанд сухан дар бораи нашъамандӣ // Миллат. – 2008. – 26 июн.

Муҳамадиқболи, И. Самимии ҷавонон, самими миллат аст [Матн]: Оиди бемории нашъамандӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2009. – 11 март.

Абдулло, К. Нашъамандӣ дараҷаи ба сўи марг [Матн] // Минбари халқ. – 2009. – 22январ.

Ҳомид, Ҳ. Мубориза бо нашъаҷалобон пурзўр мегардад [Матн]// Минбари халқ. – 2009. – 16 апрел.

Хаснов, Х. Маводи қотил ва тамоюли таҷовузкорӣ [Матн]: Суҳбат рўзноманигор Э. Сайидмурод бо муовини директории маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурустии Тоҷи­кистон// Ҷавонони Тоҷикистон. – 2009. – 15 октябр.

Шафеъ, Б. Муходдирот - хатаре бузург ва фазоянда бар зидди нашъамандӣ [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. – 22 январ.

Воҳидова, Д. Бори каҷ ба манзил намерасад [Матн]: Ҳуқуқ­вайрон­куни маъмурӣ ва даст ба корҳои нашъамандӣ задан // Нури Зиндагӣ. – 2010. –11 март.

Қиёмиддин, А. Ҳайфи нашъамандӣ хатар ба ҷомеа аст [Матн]: Маълумотҳо дар бораи нашъамандӣ ва хатари он нисбат ба ҷавонон дар ҷомеаиимрўза таалуқдорад // Нури Зиндагӣ. – 2010. – 6 май.

Бухориев, М. Нашъаҷаллобон Тоҷикистонро истифода мебаранд [Матн]: Мусоҳиба рўзноманигор У. Олим бо полковники милитсия М. Бухориев// Пайкон. – 2010. –30 июн.

Малахов, М., Ғуломов, М.Ғ. Ломка:  Ё чӣ тавр нашъаманд метаво­над аз ин бало халос шавад [Матн] // Тоҷикистон. – 2011. – 21 апрел.

Марг дар зери ҷилваи гулҳо [Матн]: Бо озмуни ҷаҳон бе маводи нашъаовар // Садои мардум. – 2011. – 27 май.

Ҷалолиддин, Н. Ҳаракати олимпӣ суръат мегирад [Матн]: Оиди пешгирии қочоқи маводи мухаддир ва ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш // Ваҳдат. – 2012. – № 5. – Март.

Сафарзода, З. Бо шумораи кам ҳам мубориза бояд бурд [Матн]: Мубориза бар зидди нашъамандон // Садои мардум. – 2012. –17 октябр.

Валиев,Ҷ. Нашъамандӣ амали нангин аст [Матн]: Пешгирии масъалаи хариду фурўш ва истеъмоли нашъа // Минбари халқ. – 2013. – 4 апрел.

Нашъамандӣ - дарди ҷонкоҳ [Матн]: Гирифтори дардӣ нашъаман­дӣ дар ҷумҳурӣ 26 фоиз ҷавонону наврасонро ташкил медиҳад                    // Омўзгор.  – 2013. – 31 май.

Мўсоев, А. Тадбирҳои пешгирӣ ва муқовимат бо қочоқи маводи муходир [Матн] // Садои мардум. – 2013.– 5 октябр.

Аюбов, И. Нашъамандӣ - душмани ҳаёти солим [Матн]: Вохўрии донишҷуёни Донишкадаи молия ва иқтисод бо намояндагони Агентии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2013. – 15 август.

Саидов, С., Сатторов, Ҳ. Сабабҳои нашъамандии наболиғону ҷавонон ва роҳҳои пешгирии он [Матн]: Мубориза бар зидди нашъа­мандӣ // Қонун ва ҷомеа. – 2013. – 31октябр.

Иброҳимов, С. Ҳамкории ВКД дар самти пешгирии нашъаҷалобӣ [Матн]: Мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор

// Қонун ва ҷомеа. – 2013. – 21 ноябр.

Ҳасанов, Х. Нашъамандӣ коҳиш меёбад [Матн]: Суҳбати рўз–номанигор С. Эмомалӣ бо директори Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурусти Х. Ҳасанов // Чархи гардун. – 2013. – 25 декабр.

Маҳмудов, Ҳ.  Мубориза бо мухадирот пурзўр мегардад [Матн]: Суҳбати хабарнигори Ҷумҳурият Гулҷаҳон Турсунзода бо сардори Раёсати Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд Ҳалимҷон Маҳмудов // Ҷумҳурият. – 2014. – 6 март.

Тоҷикистон – зидди маводи мухаддир [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 13феврал.

Темуров, Ш., Олим, У. Нақшаи нашъаҷаллобон натиҷа надод [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 13 март.

Садриддинов,Ҷ. Тиҷорати сиёҳ - и нашъаҷаллобон [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 2 май.

Машварати мақомоти салоҳиятдори давлатҳои СҲШ [Матн]: Машварат дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон оиди мубориза бар зидди маводи мухаддир // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 19 июн.

Қурбон, Ш. Вокуниши умумимиллӣ бар зидди нашъамандӣ [Матн]: Оиди пешгирӣ намудани нашъамандӣ дар ҷомеа // Ҷумҳурият. – 2014. – 28 январ.

Рузиев, Д. Тоҷикистон ва Чин [Матн]: Ҳадаф – коҳиш додани сатҳи ҷиноятҳои мухаддиротӣ // Ҷумҳурият. – 2014. –22 апрел.

Додоҷон, Р. Тавсеаи муборизаи муштарак бо маводи нашъаовар [Матн] // Ҷумҳурият. – 2014. – 22 апрел.

Юсуфова, У. Ҳосили ҳамкориҳо дар ҷилавгирии қочоқи мухад­дирот [Матн]: Оиди омилҳои муҳиме, ки барои муборизаи бомуваф­фақияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо қочоқи маводи мухаддир зарур аст// Ҷумҳурият. – 2014. – 23 апрел.

Юсуфова, У. Маҳви муходирот - кафолати солимии ҷомеа [Матн]: 26 июн - Рўзи байналмилалии мубориза бар зидди маводи нашъаовар// Ҷумҳурият. – 2014. –18 июн.

Абдулвоҳидова, Ш. Ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба 15 – солагӣ [Матн]: Дар агенти назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 15 - солагии таъсисёбии ин ниҳоди давлатӣ чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардид // Садои мардум. –2014. –10 июн.

Муинов, М. Нашъамандӣ ҷиноят ё беморӣ [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014. –10 июл.

Мулоқоти Коҳир Расулзода бо Виктор Иванов [Матн]: 27 май сарвазири ҷумҳурӣ Коҳир Расулзода бо директории Хадамоти феде­ралии назорати маводи нашъаовари Федератсияи Русия Виктор Иванов // Ҷумҳурият. – 2014. – 29 май.

Гулова, М. Нигаронии давлатҳои минтақа аз хатари қочоқи маводи мухаддир [Матн]: Ташвиши давлатҳои Осиёи Марказӣ аз қочоқи нашъа аз Афғонистон ба Осиёи Марказӣ // Қонун ва ҷомеа. –2014. –18 декабр.

Давлатов С. Нашъаҷалоб ба даст афтод. [Матн]: Мусоҳибаи рўзноманигор Д. Ҷўрақулзода бо Раиси суди н. Бохтар С. Давлатов // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 6 феврали.

Фахруддинов, Ҷ. Этилофҳои ҷамъиятӣ бар зидди нашъамандӣ [Матн] // Ҷумҳурият. – 2014. –12 ноябр.

Ташрифов, А. Ҷараёни татбиқи стратегия қобили тавсиф нест [Матн]: Оид ба бемасъулиятии бархе аз мансабдорон дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир // Ҷумҳурият. – 2014. –12 декабр.

Саидов, Н. Нашъа дар мурғхона [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 3 апрел.

Мусодираи афюн. - Боздошти шаҳрвандон бо нашъа. - Ғайри қонуни нигоҳ доштанимаводи мухаддир. - Героин дар зери нишастгоҳи мошин [Матн]: Маводи иттилооти ВКД// Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­- 3апрел.

Дарёфт ва мусодираи маводи мухаддир. - Боздошти нашъаҷал­лобон [Матн]: Маводи иттилоотӣ ВКД // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 10 апрел.

Акрамов, Ҳ. Дузди нашъаманд [Матн]: Мусоҳибаи рузноманигор С. Шокиров бо судяи Суди н. Фирдавсӣ [Матн] //Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 17 апрел.

Дарёфти маводи мухаддир [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­– 2май.

Мусодираи беш аз 25 килло нашъа [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014.  ­­– 8 май.

Зайниддин, А. Мусодираи нашъа [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 15 май.

Мусодири нашъа аз манзили истиқоматӣ. - Боздошти нашъаман­дон бо ҳашиш. - Дастгир гардиданинашъаҷаллобон. - Нашъаи халта [Матн]: Маводи иттилоотӣ ВКД // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 15 май.

Солеҳов, Х. Даст задан ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор[Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­– 22 май.

Мубориза бо нашъаҷаллобӣ. - Боздошти шаҳрванд бо маводи мухаддир. - Нашъа дар мошин [Матн]: Маводи иттилоотӣ ВКД // Қонун ва ҷомеа. – 2014.­­– 29 май.

Ҳамкорӣ барои мубориза бо маводи мухаддир дар Душанбе баррасӣ шуд [Матн] // Миллат. – 2015. – 18 март.

Мўсоев, А. Тақвияти ҳамкориҳо тақозои замон аст [Матн]: Конфронси байнамилалӣ таҳти унвони муттаҳид намудани ҳамкории байналмилалиизидди маводи муходиротӣ // Садои мардум. – 2015. – 12 июн.

Валиев,Ҷ. Роҳҳои пешгирии нашъамандӣ дар байни ҷавон [Матн]// Озодагон. – 2015. – 24 июн.

Ҳаснов, Х. Роҳи дуруст ё тарки одат [Матн]: Мусоҳибаи Э. Сайид Амирзод бо директори Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии оромии Тоҷикистон Х. Ҳасанов // Чархи гардун. – 2015. –12 август.

Мўсоев, А. Вазъият ҳанўз нигаронкунанда аст [Матн]: Татбиқи стратегияҳои миллӣ оид ба қочоқи маводи муходдир // Садои мардум. – 2015. – 16 сентябр.

Мўсоев, А. Табобати сайёри ёрирасон самарабахш аст [Матн]: Нашъамандӣ вабои аср // Садои мардум. – 2015. – 1 декабр.

Бо забони русӣ

Указ Президента Республики Таджикистан [Текст]: Об утверж­дении положение и структуры агенства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан // Народная газета. – 1999. – 22 июля.

Рахмонов, Э.Ш. Борьба с преступностью - общенородное дело [Текст]: Речь Президента на совешании с работниками правоохранитель­ных органов и силовых структур 9 февраля 1999 // Народная газета. – 1999. – 5 март.

Рахмонов, Э. Ш. Я обрашаюсь ко всем таджикистанцам, кому не безразлично будущее нашей родины [Текст]: С призывом объединить наши усилия в борьбе с наркомафией // Бизнес и политика. – 1999. – №4 – 22 январ.

Корш, Г. Президент РТ объявил войну... наркотикам [Текст]: О прошедшей Международной конференции в г. Душанбе 16 января 1999 г. «Таджикистан без без наркотиков» //Бизнес и политика. – 1999. – 22 январ.

Джураев, С. Если ваш ребенок наркоман [Текст] // Вечерный Душанбе. – 2000. – 17 май.

Гайрат, П. Наташу и Свету потенуло к наркотику [Текст]: Рассказ судьи железнодорожного р-на З.Юсуповой //Вечерний Душанбе. – 2000. – 12 май.

Назаров, Р. У. Всем миром против зла [Текст]: Спид и норкомания // Народнаягазета. – 2000. – 18 май.

Исматуллоев, С. Год на передовой [Матн]: Борба с наркотиками// Бизнес и политика. – 2001. – 5 январ.

Враг не дремлет. Наркотик- враг человечества [Матн]: Открытий разговор о том, как спасти наше общество от чумы века // Авицена. – 2001. – 2 феврал.

Плугатарёв, И. 350 агентов пропив наркомафии [Текст]: Беседа с генералом милиции Р.И. Назаровым // Asia-plus. – 2001. – 15-21 января.

Опищенко, А. А. Наркомания, главный помощник сотрудничество [Текст]// Авицена. – 2001. – 26 января.

Абдулло, Р. Наркотрофик в Республики Таджикистан не только наша проблема [Текст] // Asia-plus.  – 2001. – 22февраля.

Учёные против наркотиков [Текст]// Народная газета. – 2001.– 22 феврал.

Шарипов, Х. У вас есть что противопоставить мафии [Текст] // Asia-plus.  – 2001. – 1 март.

Хасанов, К. Ловчую сеть надо плести с более крупными взятками [Текст]: Борьба с наркотиками // Вечерный Душанбе. – 2001.–9 март.

Буриев, Н. Общество и наркотики [Текст] // Народная газета. – 2001. – 23 март.

Саидшарипова, А. Особенности национальности наркоохоты в Таджикистане [Текст] // Asia-plus. – 2001. – 15 апреля.

Джураев, С. Миллиард наркоманов [Текст] // Бизнес и политика. – 2001. – 1 ноября.

Убайдуллоев, М. Никто и нигде не застрахован от терроризма [Текст] // Вечерний Душанбе. – 2001. – 23 ноября.

Исматуллоев, С. Таджикистан и Киргизистан за совместную борьбус международныим терроризмом[Текст] //Бизнес и политика. – 2001. – 7 июня.

Худойбердиев, Б. Наркотическая война против России [Текст]// Народная газета. – 2001. – 12 июня.

Эрик, К. Заслоны на пути героина [Текст] // Народная газета. – 2001. – 20 декабря.

Юсупова, У. Общая беда человечество. 26-июня международный День борьба с наркоманий [Текст] // Народная газета. – 2002. – 23 июня.

Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республика Таджикистан. – 2002. –№4. –С. 125-226.

Назаров, Р. Мир против наркотиков // Народная газета. – 2002. – 6 марта.

Махмадиев, Х. Наркомания-таджикская традиция? [Текст] // Asia-plus. – 2002. – 2 мая.

Дикаев, Г. Героиновые заложники Таджикистана [Текст] // Asia-plus. – 2002. –9 мая.

Боротся с наркотикамина международном уровне [Текст]: Пресс конференцияв Агенстве по контролю за наркотиками в Республики Таджикистан // Народная газета. – 2003. – 2 января.

Амелина, Я. Россия-Таджикистан как прекратить наркотрафик [Текст] // Народная газета. – 2003. – 3 сентября.

Контроль за наркотиками итоги года [Текст] // Народная газета. – 2005. – 16 март.

Мусоев, С. Предыстория формирование совремённой системы. Международного контрольнад наркотиками [Текст]: Известия Академии Наук Республики Таджикистан отделение общественных наук. – 2005. –№4 – С.8-12.

Таджикистан избран в комиссию ООН по наркотиками [Текст]//

Назаров, Р.В. Кантрол с кантробандами [Текст]: 26 июля между­народный борба с наркомание и не законными оборотом наркотиков // Вечерний Душанбе. – 2005. – 24 июля.

Назаров, Р. Таджикистан на пути наркотрафики[Текст] // Asia-plus. – 2006. – 18 января.

Юсупова, У. Наркомании бой! [Текст]: 26-июля-международный день борьбы с наркоманией // Asia-plus. – 2009. – 24 июля.

Рахмон, Э. Десят лет в строю боевом[Текст]: Выступлении Эмомали Рахмона в честь 10 летия со дня создания агенства по контролю за наркотиками при Президента Республики Таджикистан // Народная газета. – 2009. – 2 июня.

Назаров, Р. Наркотиков будет много ... [Текст]: О работа Агенство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан

// Asia-plus.  – 2009 . – 27 мая.

Этапы создания и становления [Текст]: 10 лет агенству по контролю за наркотиками // Народная газета. – 2009. – 27 мая.

Сафарова, М. Героин нашего времени или наркобизнес и терроризм не имеет национальности[Текст] // Событие. – 2010. – 30 декабря.

Лекарник, И. Таможников учили мислить как кантробандисты [Текст]:Как лучше спрятать контробандуи как можно быстрее ее найти? // Asia-plus. – 2011. – 23 марта.

Хамрабаева, Н. Наркотики подорожают? [Текст]: Объём произ­водство наркотиков в Афганистане прошлом году сократилься // Asia-plus. – 2011. – 31 января.

Бухориев, М. У нас есть восемь крупных наркобаронов [Текст] // Asia-plus.  – 2011. 24 января.

Алиев А. Н. Незаконный оборот наркотических средств и психо­тропных веществ [Текст] // Молодой ученый. – 2012. – №4. – С. 264-265.

Чоршанбиев, П. Нам предсказывают рост контробанды [Текст]

// Asia-plus.  – 2012. – 11 мая.

Расулзоде, Т. Кантробанды не избежать? Кто ввозит кантробанду и кто ее приобретает? [Текст] // Asia-plus.– 2013. – 7 январь.

Таҳияи Ҷамил Валиев,
Шуъбаи нигаҳдори китоб
Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Барчаспҳо: