Activities calendar

26 августа 2020

Аз “Намунаи адабиёти тоҷик”. Сайид Зуфархон Ҷавҳарии Истаравшанӣ (Ўротеппагӣ) ибни Сайид Маҳмудхони Назмӣ

(таваллуди Ҷавҳарӣ-1289)

Аз дастхатти Ҷавҳарӣ

Ғазал

Субҳ чокест зи ҷайби дили савдоии мо,

Шом гарде зи тани бодияпаймоии мо.

Хоб ороми бурунтоз шуд аз дидаи дил,